top of page
EHAR_20200820_0305.jpg
MEER
DAN
DOOF
INTRODUCTIE

Welkom op de website Meer dan Doof. Hier vindt u informatie over sociaalwetenschappelijk onderzoek naar hoe het is om te leven als iemand die doof of slechthorend is in een wereld waar horen en spreken de norm zijn. Er zijn twee projecten uitgevoerd: één over dove ouderen en één over dove en slechthorende jongeren. Centraal in beide projecten zijn vragen rondom thuisgevoel, levenskwaliteit en culturele oriëntatie. Naast publicaties voor wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk publiek, vind u op de site ook foto’s, filmpjes en linkjes naar activiteiten die verband houden met deze projecten.

OUR COURSES
ONDERZOEKSPROJECTEN
Meer dan Doof Jongeren Project Research
Meer dan Doof Ouderen Project Research O
OUDERENPROJECT
JONGERENPROJECT

In dit project onderzoeken we de leefsituatie van dove en slechthorende jongeren en wat voor hen belangrijk is om zich veilig en ‘thuis’ te voelen en vrij te kunnen leven. Je ergens thuis voelen is een levensbehoefte waarin de familie vaak een belangrijke plaats inneemt. Maar wat als communicatie en taal daar niet vanzelfsprekend zijn? Op welke manier voelen dove en slechthorende jongeren zich betrokken bij leeftijdgenoten binnen en buiten het gezin? Hoe zijn hun contacten met slechthorenden, de Dovengemeenschap, de horende wereld, Dovencultuur? Welke rol spelen gebarentaal en gesproken Nederlands, het gebruik van gehoor-technologie in hun leven? Wat is nodig om je geaccepteerd en gelijkwaardig te voelen?

In dit project onderzoeken we hoe oudere dove mensen het liefst hun leven leiden en wat voor hen bijdraagt aan een gelukkig en waardevol bestaan. Voor iedereen die ouder wordt zijn gezondheid, veiligheid en goede zorg belangrijk. Vanzelfsprekend is dat voor dove ouderen ook het geval. De vraag is of zij daarnaast specifieke behoeften hebben die te maken hebben met hun doofheid. Waar maken dove ouderen zich boos of bezorgd over? Waar worden zij blij en gelukkig van? Wat is nodig voor een fijn thuisgevoel? Hoe speelt de verbondenheid met andere doven daarin een rol? Hoe wonen ze het liefst? Met wie? Waar? En welke wensen en verwachtingen hebben zij over hun toekomst? Over zorg en zorgvoorzieningen?

ONS TEAM
Katya Buts Meer dan Doof Research Project Universiteit van Amsterdam.jpg

Ons team bestaat uit een wisselende groep van dove en horende onderzoekers, visuele kunstenaars en ontwerpers.

 

Onze projectleider is Anja Hiddinga, senior onderzoeker Afdeling Antropologie, aan de Universiteit van Amsterdam.

Anja Hiddinga Meer dan Doof Research Onderzoek Universiteit van Amsterdam
EHAR_20200820_0278 copy.jpg
bottom of page