top of page
Meer dan Doof Deaf Research Onderzoek Me

HOE DOEN WE ONDERZOEK?

Om op onze vragen antwoorden te krijgen, hebben we in het hele land op verschillende manieren informatie verzameld: door interviews bij iemand thuis of ergens buitenshuis, maar ook door in spontane situaties gesprekjes aan te knopen. Daarnaast zijn we op bezoek te gaan bij groepen mensen om samen te praten over bepaalde onderwerpen. Het ging daarbij om bestaande bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij een dagopvang voor ouderen, of bij een ontmoetingsdag van een jongerenorganisatie. Maar soms hebben we ook zelf groepsgesprekken georganiseerd om over onze onderzoeksvragen te praten: een focusgroep-discussie.

 

In zo’n discussie worden ideeën uitgewisseld en informatie verzameld over de dingen die de deelnemers belangrijk vinden. Vaak vertellen de deelnemers ook iets over hun eigen achtergrond. Hoe was het vroeger voor ouderen om op te groeien als dove? Hoe is het om als slechthorende jongere naar het regulier onderwijs te gaan? Hoe voelt het om altijd maar te moeten aanpassen? Het leuke van deze focusgroep-discussies is dat niet alleen wij als onderzoekers iets leren over de mensen die vertellen. Ook mensen die elkaar al jaren kennen, kunnen zo nieuwe dingen over elkaar leren.

In 2020 hebben we de onderzoeksmethoden vanzelfsprekend aangepast aan de corona-maatregelen. Interviews en focusgroepsdiscussies zijn toen ook online gehouden.

bottom of page