top of page

Artikel: Inclusieve samenleving dreigt blind te maken voor eigenheid van mensen met een beperking

Updated: Dec 10, 2020

7 januari 2016 Artikel: Inclusieve samenleving dreigt blind te maken voor eigenheid van mensen met een beperking. Publicatie op de website “Sociale Vraagstukken” van Movisie.

Inclusieve samenleving dreigt blind te m
.
Download • 627KB
9 views0 comments
bottom of page